Produkty

EZS Elektronické zabezpečovacie systémy

Dôležitou súčasťou moderného objektu je i elektronická zabezpečovacia signalizácia. Zabezpečuje vybrané priestory proti krádeži, neoprávnenému vniknutiu, slúži ako ochrana majetku i osôb užívateľa.

Modulárne ústredne s kapacitou 10 - 500 strážiacich miest sú homologované pre objekty s vyšším rizikom a sú nainštalované v mnohých peňažných ústavoch a ďalších objektoch podobnej dôležitosti. Umožňujú množstvo variant nastavení režimu prevádzky a ich stavebnicová štruktúra umožňuje minimalizovať počiatočné náklady s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa potrieb užívateľa.

Každý z chránených priestorov má svoje špecifiká a preto je v ponuke niekoľko systémov, ktoré sa líšia svojou kapacitou a funkciami. Ale i ten najzákladnejší systém splňuje všetky požiadavky s vysokou mierou zabezpečenia.