Služby

Dochádzkové terminály

Dochádzkové terminály sú pripojené do štandardnej siete Ethernet (konektor RJ-45) a na komunikáciu využívajú TCP/IP protokol. To umožňuje umiestniť terminál v ľubovoľnej vzdialenosti od riadiaceho počítača a využiť na pripojenie existujúcu sieť LAN alebo WAN, bez nutnosti inštalovať nové káble. AttendanceProW podporuje niekoľko typov dochádzkových terminálov, ktoré sa líšia funkciami a designom:

Typy zariadení sú od klasických kartových, cez kartové so zabudovanou webkamerou pre jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá priložila kartu. Týmto sa zamedzuje možnosti zneužitia karty napríklad tým že jedna osoba „odpípa“ viacerých zamestnancov. V dochádzkovom systéme potom následne vidíte pri jednotlivých prístupoch fotku osoby, ktorá daný prístup spravila. Z pohľadu zamestnávateľa ide teda takmer o biometrický systém, keďže zamestnanec si netrúfne odpísať svojich kolegov, teda musí tam byť osobne podobne ako keby musel použiť odtlačok prstu.

Ďalej sú to biometrické terminály a to buď na odtlačky prstov alebo geometriu tváre. Terminály umožňujú zadať všetky štandardné akcie definované zákonníkom práce. Funkcie sú programovateľné, je možné napríklad pozmeniť názvy alebo vynechať nepoužívané akcie.Samozrejmosťou je možnosť nahrať do zariadenia firemné logo a zmeniť sporiče zariadenia na firemné a využiť tak zariadenie na prezentáciu spoločnosti počas doby kedy sa zariadenie nepoužíva na dochádzkové účely. Kartový terminál S880 so zabudovanou webkamerou, ktorá robí snímku osoby, ktorá priložila kartu.


Dochádzkový terminál
Obr. 1 - Dochádzkový terminál S880 so zabudovanou webkamerou

Software

Vlastnosti systému AttendanceProW:

 • MYSQL databáza
 • Spracovanie údajov z terminálov ručne alebo automaticky
 • Automatické zasielanie dochádzkových listov zamestnancom mailom
 • Preddefinované všetky prerušenia pracovnej doby v súlade so Zákonníkom práce
 • Systém neobsahuje žiadne osobné údaje (dátum narodenia a pod.)
 • Neobmedzený počet prerušení pracovnej doby počas dňa
 • Definovateľné šablóny pre pracovnú dobu (pevná, pohyblivá, pružná, nepravidelná, bez výpočtu)
 • Spracovanie dochádzky na jednom alebo viacerých počítačoch
 • Rozdelenie zamestnancov na oddelenie
 • Prístupové práva na jednotlivé oddelenia / strediská (každý používateľ systému má definovaný zoznam oddelení, ku ktorý má prístup, ostatných zamestnancov nevidí)
 • Prístupové práva na funkcie, od najnižšieho "len na čítanie" až po najvyššie (uzávierka mesiaca, export dát pre mzdy a podobne)
 • Prezeranie okamžitého stavu Prítomný / Neprítomný cez web na ľubovoľnom počítači v sieti
 • Prezeranie vlastného výkazu dochádzky cez webprehliadač
 • Zadávanie dlhodobej neprítomnosti (dovolenky a pod.) vopred alebo dodatočne. Vybrané neprítomnosti je možné zadať aj cez terminál (napr. "Odchod, od zajtra dovolenka"). Po návrate do práce systém automaticky ukončí neprítomnosť.
 • Generovanie súboru pre mzdy (Softip, PERM3, Olymp)
 • Prepojenie s modulmi Stravovanie, Kontrola vstupu a Návštevy AttendancePro W je súčasťou rozsiahlejšieho systému, ktorý obsahuje moduly:
  Stravovanie: objednávanie stravy cez terminál alebo web
  Vrátnica: evidencia návštev
  Ročný udržiavací poplatok vo výške 30% z cenníkovej ceny aplikačného software oprávňuje používateľa na inštaláciu všetkých nových verzií programového vybavenia a služby telefonického hotline, taktiež vzdialenej plochy. Software je udržiavaný v súlade s platnou legislatívou SR.